Privatnost podataka


Privatnost podataka naših korisnika je od izuzetne važnosti za Joobzo.ba i izdavača BSG Fincons d.o.o.

Ovom obavješću o zaštiti ličnih i podataka i privatnosti vas informišemo kako prikupljamo i koristimo vaše podatke, kome ih otkrivamo te kako im pristupate, kako ih mijenjate, uklanjate ili preuzimate.

 

1 Podaci koje prikupljamo

Podaci koji se prikupljaju su isključivo podaci neophodni za neometan rad i funkcionisanje portala Joobzo.ba. neki od tih podataka se mogu smatrati ličnim a to su:

  • Ime prezime
  • E-mail adresa
  • Godina rođenja
  • IP adresa
  • Lokacija

 

Joobzo.ba i izdavač BSG Fincons d.o.o. su preduzeli sve tehničke i organizacijske mjere kako bi podaci naših korisnika bili u potpunosti sačuvani.

Veoma je važno naglasiti da svi naši korisnici svoje podatke daju isključivo na dobrovoljnoj osnovi. To znači da svaki korisnik sam, dobrovoljno, prilikom registracije unosi podatke o sebi a obim ličnih podataka zavisi isključivo o samom korisniku.

Podatke koje korisnici unose prilikom registracije ili kreiranja profila se koriste isključivo za omogućavanje funkcionisanja portala Joobzo.ba odnosno poboljšanja korisničkog iskustva korisnika

POVLAČENJE SAGLASNOST

Svaki korisnik u svakom trenutku može urediti profil te na taj način dodati, izmjeniti ili izbrisati podatke koji se na njemu nalaze.

Pored navedenog svaki korisnik u svakom trenutku može zatražiti informaciju o tome koje podatke o njemu Joobzo.ba ima, na koji način ih koristi te zatražiti njihovo brisanje.

Isto može uraditi putem maila podrska@Joobzo.ba

Kada je riječ o ličnim podacima korisnika još jednom napominjemo da se isti od strane korisnika daju isključivo dobrovoljno i u obimu koji odredi sam korisnik.

Kako bi izvršio regstraciju i postao korisnik portala Joobzo.ba potrebno je da se prilikom registracije unese e-mail adresa korisnika. Svi ostali podaci se unose samo i isključivo ukoliko to korisnik želi.

Korisnici svom profilu pristupaju putem korisničkog imena i lozinke i s tim u vezi od izuzetne važnosti je da ih korisnici ne otkrivaju trećim stranama.