Kako postaviti oglas ?


Oglase na portal Joobzo.ba mogu postavljati isključivo registrovani korisnici. Takođe, pristup profilima je ograničen na registrovane korisnike. Kako bi osigurali da vaše iskustvo korištenja našeg portala bude najbolje moguće pripremili smo karatko uputstvo za korištenje Joobzo.ba

 

Korak 1. Registracija/Prijava

Svi korisnici portala Joobzo.ba ukoliko žele izvršiti objavu oglasa, prijavu na oglas ili pregled nekog od profila kao prvi korak trebaju izvršiti registraciju na portal Joobzo.ba.

Registracija se vrši na način da korisnik vrši odabir korisničkog imena pod kojim će biti prepoznatljiv na portalu Joobzo.ba. Korisničko ime ne mora odgovarati imenu korisnika niti nazivu poslodavca ali je svakako preporučljivo da bude jedinstveno i prepoznatljivo. Ukoliko neko već koristi korisničko ime koje ste odabrali registracija neće biti dozvoljena i morat ćete izabrati novo ime. Prilikom registracije budući korisnik bira da li je poslodavac ili osoba koja traži posao.

Pored imena korisnik treba unijeti e-mail adresu. Sa jedne adrese je moguće izvršiti samo jednu registraciju.

Po unosu korisničkog imena i adrese korisnik treba pritisnuti na dugme registracija čime se vrši registracija korisnika na portal Joobzo.ba te se istovremeno prihvataju svi uslovi poslovanja navedeni u dijelu Uslovi poslovanja.

Po završetku registracije korisnici mogu vršiti prijavu upisom korisničkog imena i lozinke

Korak 2. Objava oglasa

Svi registrovani i prijavljeni korisnici mogu vršiti objavu oglasa na Joobzo.ba  ali isključivo u dijelu oglasnika koji je izabrao prilikom registracije. Korisnici koji su izabrali da traže posao objavljuju oglase samo u rubrici tražim posao.

Korisnik koji želi da objavi oglas bira opciju OBJAVI OGLAS te popunjava sve ili dio ponuđenih rubrika vodeći računa da su određene rubrike obavezne. Po popunjavanju rubrika korisnik vrši objavljivanje oglasa izborom dugmeta objavi oglas te se isti objavljuje na odgovarajućem mjestu na Joobzo.ba.

Korak 3. Izrada profila

Svi korisnici koji žele mogu, potpuno dobrovoljno, izraditi svoj profil na Joobzo.ba. Profili se izrađuju na način da se klikne na MOJ PROFIL te na UREDi PROFIL. Tada korisnici mogu izvršiti uređenje profila na način da slobodno, dobrovoljno i u obimu koji oni žele. Pri uređivanju profila korisnici trebaju voditi računa da unose tačne podatke posebno uzimajući u obzir da će njihovi profili biti dostupni na pregled ostalim registrovanim korisnicima.

 

SIGURNOST NA PRVOM MJESTU

  • Uvijek objavljujete tačne, provjerene i legalne oglase
  • Profile kreirajte na način i u obimu koji je vama prihvatljiv koristeći prave podatke
  • Vodite računa o ličnim podacima i ličnim dokumentima
  • Nikada nemojte slati kopije ili slike ličnih dokumenata prilikom kako bi izjegli zloupotrebe